EVENEMANGS FYRVERKERI I LUND:2019© 
.

Denna sida är under uppbyggnad.

Uppdateringar med Relevant information sker när info inkommer.

Senaste uppdatering.

2019-06-03: Administratören för webbsajten.

 

Var & När får jag skjuta av fyrverkerier?

I bland behövs det tillstånd för att få avfyra fyrverkerier.

Det är Polisen som utfärdar tillstånd och i deras bedömning tar de hänsyn till tidpunkt, plats och andra yttre omständigheter.

Vanligen behövs det inte tillstånd för att skjuta fyrverkerier på Nyårsafton,

men i till exempel tätorter kan det behövas även då.

Varje kommun kan utfärda egna regler för vad som gäller för användning av fyrverkerier. Är du osäker på om det behövs tillstånd kan du alltid kontakta kommunen eller Polisen.

Smällare är förbjudna.

Smällare är en pjäs som har ett kraftigt ljud & Blixt Ljus som främsta effekt.

De är förbjudna i Sverige sedan 2002.I bilderna till vänster

i bild 1 Ovan: M12-Flash Bang Device. de så kallade "Militärt Knallskott" dessa kan vara mycket farliga om de används felaktigt det är dessutom Olagliga att använda dessa för allmänheten.

Dessutom är hylsan oftast gjord av hårt plast eller tunn Aluminium plåt som ger splitter risk när skottet Detonerar blixt knallen kan dessutom skada er hörsel & Syn allvarligt. 

i bild 2 nedan: -ett Exempel på De farliga

Polen Böller Smällarna de får ej införas säljas eller användas inom Sveriges gränser all användning av dessa  är olaglig för allmänheten. Utseende på produkten varierar. 

Unga pojkar skadas oftast

I Sverige är det 18-årsgräns på fyrverkerier. Anledningen till åldersgränsen är att personer under 18 år, framför allt pojkar, toppar skadestatistiken när det gäller fyrverkeriskador. Därför är det viktigt att du som vuxen sköter fyrverkerier på ett säkert sätt och inte langar till minderåriga.

Så ser du att fyrverkeriet är godkänt:

 • Det finns en tydlig bruksanvisning på Svenska
 • Det är märkt med åldersgräns
 • Det finns uppgifter om tillverkare eller importör
 • Det finns ett CE-märke på produkten.
 • TÄNK på att Nöd-Raketer Är INTE nöjes Fyrverkerier

Risker att ta HÄNSYN till inför en Fyrverkeri Avskjutning eller Kanon Salutering.

Tabell med Viktig Information om Brandfara i Skog & Mark och dess olika nivåer. Räddningstjänsten ger råd om brandrisk i skog & mark de utfärdar även ELDNINGSFÖRBUD vid behov när det är mycket Torrt i markerna. Se Brand Risk Tabellen nedan.

Detta är bra att ha i åtanke när du/ni planerar att avfyra fyrverkeri eller Salutkanon på Bröllops fest Studentexamensfest eller annan fest under Våren & Sommaren.


Vi vill Varna er för Avfyrning av

Nöd-raketer På Nyår!.

från tisdag 29 dec 2015

Olycka!. Att använda Nödraketer i stället för Fyrverkerier kan få ödesdigra konsekvenser.

Sjöfartsverket och Sjöräddningssällskapet uppmanar nu allmänheten att tänka sig för.

– Bortsett från att det är Olagligt att använda Nödraketer om man inte är i sjönöd,

kostar det väldigt stora resurser eftersom vi är skyldiga att undersöka alla larm som gäller Nödraketer över öppet vatten, säger Björn Wrandel,

Räddningsledare vid Sjö- och flygräddningscentralen i Göteborg, till TT.

Enligt Björn Wrandel har det under många år varit en "tradition" att använda utgångna nödraketer vid Nyår.

– Om man vill bli av med utgångna Nödraketer kan man vända sig till butiker som säljer Nödraketer eller till Polisen i stället, säger Wrandel.

Tänk på att vanliga konsument Fyrverkeri Pjäser och Raketer alltid antänds med en Grön Säkerhets Stubin INTE med Slag eller Drag Riv tändning eller Drag Sprintar dessa typer av tändnings sätt är vanligt förekommande på just Nödraketer & Nöd ljus Bloss,Nöd Signal Rök mm, se bilden ovan med några olika vanligt förekommande Nöd Raketer.

  Gällande Regler för Fyrverkerier Inom Lunds Kommun I  Södra Skåne

Enligt Lunds Kommuns Hemsida.

Nyårsafton från klockan 18.00 till morgonen på nyårsdagen är den enda tid på året då du inte behöver tillstånd från polisen för att skjuta av fyrverkeripjäser på offentlig plats. Offentlig plats är exempelvis gator och torg, men också parker och grönområden.

Du får aldrig använda fyrverkerier eller andra pyrotekniska varor vid följande sjukhus och särskilda boenden:  

 • Universitetssjukhuset i Lund, både på Getingevägen och Sankt Lars-området
 • Brunnslyckan
 • Falk vägen 14
 • Fäladshöjden
 • Line gården
 • Line lyckan
 • Mårtens lund
 • Nibble gården
 • Norrdala
 • Papegoje lyckan
 • Reimersdal
 • Ribbingska
 • Solbacken
 • Värpinge
 • Ärtan
 • Björkbacken (Dalby)
 • Solhem (Genarp)
 • Fästan (Södra Sandby)
 • Vevrehemmet (Veberöd)

  

Detta gäller inom respektive anläggningsområde och även utanför området inom ett avstånd av femtio meter från byggnader som ligger på området.

Se till att starten på det nya året blir Gott!

Nyår stundar och med Aftonen också glädje,

förväntan och festligheter. Varje år skadas dock många människor av fyrverkerier, ibland med döden som utgång.

Var försiktig – för din egen och andras skull!

Generellt råder förbud mot att använda fyrverkerier på offentlig plats utan tillstånd från Polisen.

Förbudet gäller offentlig plats, vilket betyder gemensamma ytor som gator, torg, parker och stränder. Undantaget är nyårsafton i anslutning till tolvslaget. Om du vill skjuta av Fyrverkeriey vid någon annan tidpunkt än på nyårsafton måste du ha polisens tillstånd.

Olika städer har olika riktlinjer för vilka tidpunkter som gäller för Fyrverkeri skjutning på nyårsafton, och vilka platser det råder totalförbud på.

I Malmö är det till exempel aldrig tillåtet att skjuta Fyrverkeri på kyrkogårdar, begravningsplatser eller på Skånes universitetssjukhus Lund & Malmö.

Gå in på respektive kommuns hemsida för att få veta vad som gäller på just din bostadsort.

För att få köpa, inneha och använda Fyrverkerier ska man ha fyllt 18 år. Smällare är förbjudna och fyrverkerier med knall som främsta effekt får heller inte användas eller säljas i Sverige.

Tänk också på att den som överlämnar (langar) fyrverkerier till en minderårig gör sig skyldig till brottslig handling.

Med dessa varningens ord hoppas vi att ni ska vara rädda om er under den stundande helgen och samtidigt vill vi passa på att önska er alla ett riktigt Gott Nytt År!

Fakta:

Varje år skadas cirka 100 människor så allvarligt av Fyrverkerier att de behöver söka läkarvård.

De flesta är män och många är under 18 år. De vanligaste skadorna är bränn- och sårskador. Skador på huvudet (ögon, öron) är vanligast följt av skador på händer och fingrar.

Många av dessa olyckor hade kunnat undvikas om de som hanterat fyrverkerierna hade följt dessa råd.

Varje år inträffar dessutom många bränder i bostäder och andra byggnader som ofta orsakas av raketer som hamnar fel för att folk slarvar med säkerheten och/eller är berusade i samband med hanteringen av fyrverkeripjäserna.  

Särskild informationssatsning till föräldrar och handlare
I år har Polisen och Sörmlandskustens räddningstjänst gemensamt gjort en särskild satsning att informera föräldrar till barn i skolåldern, då minderåriga, framför allt unga pojkar, ofta är inblandade i fyrverkeriolyckor.

 Alla är tillmötesgående och vill samarbeta, det är vi tacksamma för, Polisen.

Checklista för ett säkert fyrverkeri
Det finns några grundläggande:

Råd som du ska följa för att minimera riskerna när du använder fyrverkerier:

1. Kontrollera att allt är helt. Kontrollera att fyrverkeripjäsen inte är skadad. Lämna alltid tillbaka skadade pjäser där du köpte dem.

2. Ta god tid på dig. 
Förbered ditt fyrverkeri i god tid.

3. Var nykter. 
Alkohol och fyrverkerier hör inte ihop.

4. Använd bruksanvisningen.
Rigga upp pjäserna enligt bruksanvisningen och hitta inte på egna lösningar.

5. Tumregel: håll inte pjäsen i handen.
Håll aldrig en fyrverkeripjäs i handen om inte bruksanvisningen tillåter det.

6. Luta dig inte över.
Luta dig aldrig över en tänd fyrverkeripjäs.

7. Rätt avstånd.
Håll dig på ett behörigt säkerhetsavstånd enligt bruksanvisningen och se till att dina åskådare också gör det. Avstånden är olika för olika fyrverkeripjäser, så följ alltid bruksanvisningen.

8. Vänta med att gå fram.
Vänta 10-20 minuter med att gå fram till en fyrverkeripjäs som inte fungerar. Försök aldrig tända igen, om inte bruksanvisningen tillåter det. Många allvarliga olyckor inträffar när man försöker tända om pjäser som slocknat. Lämna tillbaka pjäserna till säljaren.

9. Tänk på riskerna.
Fyrverkerier kan orsaka bränder eller andra skador.

10. Visa hänsyn.
Tänk på att både människor och djur kan bli skrämda av fyrverkerier.

Polisen i Lokal polisområdet Lund

Artikel från Polisens Webbsajt

www.polisen.se

 

Allmänt Om Tillstånd för Fyrverkerier..


Det finns idag två olika tillstånd att hantera icke tillståndspliktigt och tillståndspliktiga explosiva varor. Se definition hantering i Lag om brandfarliga explosiva varor 2010:1011

Tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor söks hos kommunen.

Detta tillstånd utfärdas oftast av lokala Räddningstjänsten för alla så kallade 154-godkända pjäser eller CE-Klass 4 (F4) med eller utan elektriskt tändning samt andra pjäser och pyrotekniska satser samt se stubiner som kräver tillstånd till förvärv och förvaring.

Det finns även i några enstaka fall pjäser/stubiner/satser som inte kräver tillstånd till förvärvet men för förvaring.

Viss förvaring upp till viss mängd kan även vara tillståndsbefriad om den inte är yrkesmässig dock är all yrkesmässig förvaring tillståndspliktig.

Vad däremot yrkesmässig är finns vad vi vet ingen definition av varför detta får bedömas från fall till fall.

Räddningstjänsten hos kommunen tillhandahåller en ny särskild blankett och denna blankett finns som pappersdokument hos den lokala räddningstjänsten eller så kan Du eventuellt ladda hem den från den lokala räddningstjänstens hemsida. Lagstiftningen är idag inte solklar avseende de kompetenskrav som skall ställas för att

Du skall kunna erhålla ett tillstånd till förvärv och innehav men i lagstiftningen talas om nöjaktig kunskap vilket kan vara tidigare erfarenhet och dokumenterad utbildning/kurs. Hur som helst har polisen att pröva din personliga lämplighet och är du allvarligt kriminellt belastad eller är dömd för onykterhet i trafiken torde inte tillstånd kunna meddelas.

Bagatellförseelser som lindriga fortkörningar, p-böter mm betraktas inte som brott utan som förseelser och registreras inte i brottsregistret.

på en enskild pjäs.

Men vill Du ha ett tillstånd som berättigar dig att inköpa mer än en viss typ av pjäs krävs normalt sett en utbildning från lämplig aktör,

När det väl är dags för tillståndsansökan är det normala att det aktuella tillståndet söks på tre-fem år och det krävs normalt sett alltid någon typ av förvaringspersedel/skåp för de aktuella pjäserna.

Detta skåp skall vara brandklassat i lägst EI 30. I nya MSBFS 2010:5, se MSB:s hemsida, anges också olika begärlighets grader för olika pyrotekniska varor och för pyroteknik delas dessa in i begärlighets grad b och c. För begärlighets grad b krävs ett säkerhetsskåp, typ vapenskåp i brandmotstånd lägst EI 30 för skåpet eller för utrymmet där skåpet är placerat och för begärlighets grad c krävs plåtskåp med tre punkts lås och lås enligt normer som anges i MSBFS 2110:5. Generellt kan man säga att pyroteknik i riskhanteringsgrupp klass 1.1—1.2 kräver säkerhetsskåp medan 1.3—1.4 kräver plåtskåp.

Det behöver nödvändigtvis inte vara ett skåp utan det kan finnas andra sätt att uppnå lägst de krav som ställs. Sedan krävs även avstånd till skyddsobjekt exempelvis byggnader, trafikleder, sjukhus etc. enligt ytterligare tre indelningar beroende på skyddsobjektets viktighet och storlek/omfattning och dessa indelningar kallas för huvudgrupper I, II och III. Detta finner Du i särskilda tabeller i 2010:5 och här finns möjligheter att för viss pyroteknik göra reduceringsberäkningar enligt angivelser i tabellerna beroende på förrådet och dess egenskaper samt beroende på om förrådet har gott skydd etc.

Skulle osäkerhet uppstå när det gäller din tillståndsansökan


Tillstånd till fyrverkeri enligt ordningslagen söks hos polisen

För att få avfyra fyrverkeripjäser såväl inomhus som utomhus kan tillstånd enligt ordningslagen fodras.

Detta tillstånd söks hos lokala Polismyndigheten och är avgiftsbelagt och denna summa skall betalas in förskottsvis till myndigheten.

Det krävs alltid tillstånd då fyrverkeriet skall avfyras från allmän eller offentlig plats och vad som betraktas som allmän eller offentlig plats kan kommunala förvaltningen eller polisen svara på och det finns dessutom en definition i ordningslagen. Ett undantag från tillståndsplikten finns och det gäller nyårsafton,

Inom Skåne län gäller tillstånds undantaget endast på Nyårsafton

från kl 18:00 till 02:00. Nyårsdag,

I övriga landet även på påskafton och valborgsmässoafton.

Vid en offentlig tillställning eller allmän sammankomst som hålls inomhus krävs också alltid tillstånd till fyrverkeri. Är sammankomsten enskild krävs ej tillstånd. Notera däremot att fastighetsägaren måste ha gett sitt tillstånd då verksamheten knappast är att betrakta som allemansrättslig enligt allesammans hävden.

Att skjuta fyrverkeri från enskild mark vilken kan vara egna tomten/gården eller dyl. är däremot aldrig tillståndspliktigt även om det ligger inom stads planlagt eller tättbebyggt område.

Verksamheten är knappast att betraktas som allemansrättslig fast här saknas vad vi förstår rättsfall eftersom prövningen kan bli juridisk komplicerad då allemans hävden endast är en hävd och inte lag.

Däremot är det inte sagt att man obehindrat hur som helst kan skjuta fyrverkeri bara för att området är enskilt och härvidlag ej tillståndspliktigt skjutning enligt ordningslagen.

Den enskilde skall enligt ordningslagen först göra en menlighets prövning innan man skjuter av en fyrverkeripjäs/fyrverkeri.

Denna lämplighetsprövning kan bestå i att man undersöker om man genom sin fyrverkeriskjutning kan vålla någon enskild beaktansvärd olägenhet. Beaktansvärd olägenhet kan vara om man stör människor eller djur på ett oacceptabelt sätt.

Beakta särskilt Djurbesättningar på landsbygden. Tänk även på brandrisken om något skulle gå snett eller det i övrigt råder exempelvis eldningsförbud. Vid eldningsförbud kan Länsstyrelsen föreskriva att användning av fyrverkeri är förbjudet. Ett sådant förbud fattas av Länsstyrelsen i samråd med Räddningstjänst.

Den som planerar att skjuta ett fyrverkeri måste först göra denna menighets prövning och uppstår osäkerhet om huruvida olägenhet kunna uppstå eller inte rekommenderar.

Vi läsaren att alltid söka tillstånd till fyrverkeri enligt ordningslagen även om det enligt ordningslagen egentligen inte fodras.

Det kan vara bra, i alla fall i Sverige, att söka ett tillstånd man inte behöver och dessutom få ett sådant beviljat eftersom svensk rättskultur skiljer sig väsentligt från europeisk sådan.

Jag menar det att skulle något oavsiktligt inträffa i samband med en fyrverkeriskjutning och man innehar ett beviljat Polistillstånd torde de rättsvårdande myndigheterna i händelse av en utredning pröva visst ansvar även på tillståndsbeviljande myndighet även om den enskilde.

I ansvarsfrågan alltid för den delen skull har det fulla ansvaret. Bara för att man fått klartecken

till en verksamhet från en Myndighet får man inte bete sig hur som helst. Stort ansvar vilar alltid på den enskilde och det kan finnas många lämpliga:

Åtalspunkter som kan åberopas i händelse av tillbud i samband med Fyrverkeri såsom exempelvis kan nämnas vållande av kroppsskada, allmänfarlig vårdslöshet, allmänfarlig ödeläggelse, framkallande av fara för Liv mm.

Med ett fyrverkeritillstånd följer nästan alltid en bilaga från polismyndigheten där myndigheten kan meddela särskilda villkor i samband med en Fyrverkeri skjutning.T.ex att Pinn Raketer inte får användas osv.